Terapi Khauf (Ketakutan) dan Hazn (Sedih) dalam Al-Qur'an

0
Terapi Khauf (Ketakutan) dan Hazn (Sedih) dalam Al-Qur'an
Oleh : Yelmi (Dosen STAI-PIQ Sumbar)

Abstract
Pendahuluan
Khauf dan Hazn Dalam Al-Qur'an
Terapi Khauf Dalam Al-Qur'an
  1. Mengikuti Hidayah Allah
  2. Beriman Kepada Allah dan Hari Akhir Serta Beramal Shaleh
  3. Mengajarkan Shalat dan Membayarkan Zakat
  4. Menafkahkan Harta Fi Sabilillah
  5. Menyerahkan Seluruh Hidup Kepada Allah
  6. Bertaqwa Kepada Allah
  7. Istiqamah dalam Iman Kepad Allah
  8. Jihad Fi Sabilillah
Penutup
Note : Untuk memperoleh soft copy dan bukunya silahkan dihubungi ke info@staipiq.ac.id

0 comments: